FINAL RESULT - 2022

AGE GROUP UPTO 39 YEARS AGE GROUP OVER 40 YEARS
PRIZE  21 KM UPTO 39 YEARS  21 KM OVER 40 YEARS 
MALE  MALE 
1 Mr. ARVIND YADAV Mr. SANDESH RAIKAR
2 Mr. AJAY KUMAR BIND Mr. ANJAN KUMAR BASUMATI
3 Mr. DIGAMBAR BONRE Mr. PRANAY A. NAIK
FEMALE  FEMALE 
1 Ms. ROHINI SHETKAR Ms. MANNAN JIMMY
PRIZE  10 KM UPTO 39 YEARS  10 KM OVER 40 YEARS 
MALE  MALE 
1 Mr. HARICHANDRA VELIP Mr. SANDIP GAUDE
2 Mr. BULBUL ALI Mr. ANANDU RANE
3 Mr. VIPIN YADAV Mr. KELASH SINGH
FEMALE  FEMALE 
1 Ms. SAPNA PATEL Dr. AYESHA SIQUERA
2 Ms. AYAN SOARES Ms. SHRADHA LOTLIKAR
3 Ms. MANALI BANDODKAR
PRIZE  5 KM UPTO 39 YEARS  5 KM OVER 40 YEARS 
MALE  MALE 
1 Mr. BABU GAONKAR Mr RATNAKAR V.NAIK
2 Mr. SUNIL GAONKAR Mr. RAMNATH V. NAIK
3 Mr. SHEKHAR VELIP Mr. RAJU SHARMA
   FEMALE  FEMALE 
1 Ms. NEHA GAONKAR Ms. PONOMOREVA YULIA
2 Ms. ANKITA VELIP Ms. SHANTA UMESH PALKAR
3 Ms. SAMRUDHI S. PATIL Ms. ANITA FERNANDEZ