To check result by BIBClick here

TOP 3 : HALF MARATHON MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
21066 Pukeshwar Lal 01:13:40 01:13:35
21098 Vishal Kambire 01:14:34 01:14:29
21062 Siddhesh Barje 01:15:36 01:15:31
TOP 3 : HALF MARATHON WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
21090 Bhakti Pote 01:59:24 01:59:20
21094 Ankita Gaankar 02:08:15 02:08:09
21093 Anita Jaywant Patil 02:14:51 02:14:46
TOP 3 : HALF MARATHON – UPTO 39 YRS MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
21066 Pukeshwar Lal 01:13:40 01:13:35
21098 Vishal Kambire 01:14:34 01:14:29
21062 Siddhesh Barje 01:15:36 01:15:31
TOP 3 : HALF MARATHON – UPTO 39 YRS WOMEN
BIBNAMEGUN TIMECHIP TIME
21090Bhakti Pote01:59:2401:59:20
21094Ankita Gaankar02:08:1502:08:09
21088Simranpreet Kaur02:25:1402:25:03
TOP 3 : HALF MARATHON – 40 YRS AND ABOVE MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
21073 Sunil Shivane 01:24:51 01:24:46
21097 Malikarjun Parde 01:30:32 01:30:28
21034 Sudhan Mopkar 01:50:55 01:50:38
TOP 3 : HALF MARATHON – 40 YRS AND ABOVE WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
21093 Anita Jaywant Patil 02:14:51 02:14:46
21021 Sheriann Dourado 02:51:41 02:51:29
TOP 3 : 3K MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3112 Ganesh Dhandge 00:12:56 00:12:52
3110 Satya Kumar Sahni 00:13:15 00:13:13
3111 Vijay Yashwant Desai 00:13:44 00:13:40
TOP 3 : 3K WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3118 Samrudhi Shivaji Patil 00:16:08 00:16:03
3053 Shreeja Naik 00:20:14 00:20:07
3094 Durva Naik 00:25:29 00:25:23
TOP 3 : 3K – UPTO 39 YRS MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3112 Ganesh Dhandge 00:12:56 00:12:52
3110 Satya Kumar Sahni 00:13:15 00:13:13
3111 Vijay Yashwant Desai 00:13:44 00:13:40
TOP 3 : 3K – UPTO 39 YRS WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3118 Samrudhi Shivaji Patil 00:16:08 00:16:03
3053 Shreeja Naik 00:20:14 00:20:07
3094 Durva Naik 00:25:29 00:25:23
TOP 3 : 3K – 40 YRS AND ABOVE MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3108 Maruti Parshu Chalke 00:13:53 00:13:49
3015 Padmanabh Prabhudessai 00:19:23 00:19:03
3124 Vinod Gajanand Dhavlikar 00:22:37 00:22:30
TOP 3 : 3K – 40 YRS AND ABOVE WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
3095 Prajakta Gawas 00:28:15 00:28:10
3031 Vandana Tendulkar 00:29:57 00:29:43
3038 Arya Khedeker 00:30:20 00:30:09
TOP 3 : 5K MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
5133 Suraj Velip 00:19:58 00:19:52
5134 Laximikant Gaude 00:21:30 00:21:25
5024 Nitin Gaonkar 00:22:10 00:22:05
TOP 3 : 5K WOMEN
BIBNAMEGUN TIMECHIP TIME
5107Prarthana Borkar00:35:5300:35:37
5389Dephany Rodrigues00:37:1100:36:20
5139Arpita Das00:38:1600:37:28
TOP 3 : 5K – UPTO 39 YRS MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
5133 Suraj Velip 00:19:58 00:19:52
5134 Laximikant Gaude 00:21:30 00:21:25
5024 Nitin Gaonkar 00:22:10 00:22:05
TOP 3 : 5K – UPTO 39 YRS WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
5107 Prarthana Borkar 00:35:53 00:35:37
5139 Arpita Das 00:38:16 00:37:28
5322 Swezial Dsouza 00:37:50 00:37:43
TOP 3 : 5K – 40 YRS AND ABOVE MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
5031 Tanmey A Kerkar 00:27:52 00:27:43
5415 Dr. Ranjit Patil 00:28:44 00:28:40
5353 Mangiram Dhukiya 00:29:56 00:29:43
TOP 3 : 5K – 40 YRS AND ABOVE WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
5389 Dephany Rodrigues 00:37:11 00:36:20
5089 Chandrakant Naik 00:38:39 00:38:20
5023 Nandini Dhaimodkar 00:41:47 00:41:37
TOP 3 : 10K MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1203 Ankush Sanjay Patil 00:35:23 00:35:17
1182 Sourabh Patil 00:35:46 00:35:40
1087 Parasharam Ghadi 00:38:39 00:38:38
TOP 3 : 10K WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1205 Sapna Patel 00:41:56 00:41:51
1206 Siya Naik 00:51:34 00:51:29
1204 Rushala Gawander 00:55:15 00:55:08
TOP 3 : 10K – UPTO 39 YRS MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1203 Ankush Sanjay Patil 00:35:23 00:35:17
1182 Sourabh Patil 00:35:46 00:35:40
1087 Parasharam Ghadi 00:38:39 00:38:38
TOP 3 : 10K – UPTO 39 YRS WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1205 Sapna Patel 00:41:56 00:41:51
1206 Siya Naik 00:51:34 00:51:29
1204 Rushala Gawander 00:55:15 00:55:08
TOP 3 : 10K – 40 YRS AND ABOVE MEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1031 Pavan Kumar 00:42:11 00:42:05
1077 Vishram Dessai 00:50:56 00:50:48
1033 Sanjay Tardekar 00:51:44 00:51:37
TOP 3 : 10K – 40 YRS AND ABOVE WOMEN
BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
1174 Connie Dcruz 01:08:56 01:08:27
1022 Dr.shubhangi Lotlikar 01:14:52 01:14:40
1029 Shalinee Vaz 01:17:09 01:16:44

Mr. Luis Vas Kamakshi
+91 94223 86868

Mr. Rajat Haldankar
+91 83909 80280

Mr. Rajesh Shenvi
+91 94220 57338

Marathon Location

Bandodkar Maidan, Ponda, Goa.

Dr. Ramani Goa Marathon © 2024. All rights reserved.

Designed by Beyond Web